Onder andere:

  • het opstellen van een koopovereenkomst
  • akte van levering hypotheekakte
  • splitsing in appartementsrechten
  • uitgifte in erfpacht
  • het vestigen van zakelijke rechten
  • doorhaling hypothecaire inschrijving
  • tenaamstelling van onroerende zaken
  • veilingen