Onder andere:

het opmaken van een samenlevingscontract
huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (voor en tijdens huwelijk / partnerschap)
akte van verdeling
testament
verklaring van erfrecht / verklaring van executele
afwikkeling van een nalatenschap
schenkingen
aangiften schenk- en erfbelasting
voogdijbenoeming(en)
het instellen van een bewind / curatele