Onder andere:

oprichting / statutenwijziging BV
oprichting / statutenwijziging vereniging / stichting
levering aandelen
uitgifte aandelen
juridische fusie / splitsing
vermindering aandelenkapitaal / certificering van aandelen
aandeelhoudersovereenkomsten
inbreng in BV
ontbinding