Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onder andere: oprichting / statutenwijziging BV oprichting / statutenwijziging vereniging / stichting levering aandelen uitgifte aandelen juridische fusie / splitsing vermindering aandelenkapitaal / certificering van aandelen aandeelhoudersovereenkomsten inbreng in BV...
Familierecht

Familierecht

Onder andere: het opmaken van een samenlevingscontract huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (voor en tijdens huwelijk / partnerschap) akte van verdeling testament verklaring van erfrecht / verklaring van executele afwikkeling van een nalatenschap schenkingen...
Onroerend goed

Onroerend goed

Onder andere: het opstellen van een koopovereenkomst akte van levering hypotheekakte splitsing in appartementsrechten uitgifte in erfpacht het vestigen van zakelijke rechten doorhaling hypothecaire inschrijving tenaamstelling van onroerende zaken...