Disclaimer

Aansprakelijkheid van het Notariaat.

Hoewel bij het samenstellen van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie op het moment waarop het wordt ontvangen niet meer juist is of na verloop van tijd verouderd is. mr. S.P.L. Sturm-Peper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

mr. S.P.L. Sturm-Peper stelt aan het gebruik van deze site de volgende beperkingen:

Deze site is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet geschreven voor de individuele situatie van de gebruiker. De informatie op deze site kan een persoonlijk advies niet vervangen; voor een persoonlijk advies kunt u via e-mail een afspraak met ons maken. 

mr. S.P.L. Sturm-Peper biedt op deze site een aantal links naar sites van andere organisaties, echter hij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die op deze externe sites wordt geboden.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mr. S.P.L. Sturm-Peper de inhoud van deze site (geheel dan wel gedeeltelijk) in enige vorm of op enige wijze te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand danwel openbaar te maken. De op onze site geboden informatie-brochures zijn van deze bepaling uitgesloten, mits deze ongewijzigd blijven.